EllaGårds byalag

Hämta ner dokument och film

Inspelad 2002 (kräver VLC media player)
Byalagets stadgar med syfte att ge ökad trivsel inom området och ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen
Regler för våra trädgårdar för att få ett trafiksäkert Ellagård.
Tips och råd för att hantera skadedjur
Ellagård dokument inom Täby Kommun
Sånger skrivna av Stellan Pauli avsedd för sång vid Valborgmässoafton
Sånger skrivna av Stellan Pauli avsedd för gemensamma fester