Ett årsmöte hölls den 31 mars 2022 för det gångna året.
Byalagets stadgar med syfte att ge ökad trivsel inom området och ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen
Regler för våra trädgårdar för att få ett trafiksäkert Ellagård.
Tips och råd för att hantera skadedjur
Ellagård dokument inom Täby Kommun
Sånger skrivna av Stellan Pauli avsedd för sång vid Valborgmässoafton
Sånger skrivna av Stellan Pauli avsedd för gemensamma fester
Filmen om Ellagård