EllaGårds byalag

Aktuellt

Mer information finner du under fliken Byalaget angående:
  • - Organisation
  • - Årliga evenemang
  • - Brottförebyggande åtgärder
  • - Boka bord, stolar och porslin
  • - Byalagsinformation
  • - Rabatter
  • - Historik
  • - Film
  • - Medlemskap

Aktuellt

sportlov
Vinter i Ellagård

Matrikel
Styrelsen har nu gett ut en ny medlemsmatrikel 2021. Den har samma uppställning som den förra matrikeln som utgavs i december 2018. Matrikeln bygger på uppgifter från vårt medlemsregister med namn och kontaktuppgifter för boende på adressen. Se gärna över dina kontaktuppgifter och anmäl ändringar i samband med betalning av medlemsavgiften. Instruktioner för uppdatering av dina uppgifter finner du här.

Vinterfestival
En nygammal aktivitet är Vinterfestivalen som ersattes av Djungelfestivalen några år. Men nu är den tillbaka och planeras äga rum den 20 februari kl 13-15. Mer information om denna aktivitet kommer löpande.

Årsmöte
Byalaget är i full gång att planera inför årets årsmöte, mer om detta kommer löpande.

Ellagårdsfilmen
En ny version av Ellagårdsfilmen finns tillgänglig här som Thomas Samuelsson gjorde redan år 2002.

Ellagårdsbladet
Samtliga Ellagårdsblad har nu samlats på ett ställe här se även fliken Tips under rubriken Tidning

Medlemsavgift

Byalagets medlemsavgift för 2021 är oförändrat 200kr per gatuadress/hushåll och betalas in till PG 41 28 42-7, helst med internet-betalning. Avgiften kan även betalas in med Swish till 1233874914. Ange gatuadress och medlemmens namn. Lämna gärna andra uppgifter som epost-adress, mobilnummer och hur länge du har bott där.

Hänt i Byalaget

Årsmöte 2021

Ett digitalt årsmöte via Zoom hölls den 8 mars för genomgång av det gångna året inom Byalaget. Årsmötesprotokollet finner du här.

Valborg 2021
På grund av Corona ställdes Ellagårds Valborgsfirande in för året 2021

Garageloppis 2021
Den 23 maj hade vi ett trevligt garageloppis i Ellagård. De som ville ställde upp ett bord utanför sitt hus, det var lite regn innan start men sen blev det uppehåll när det väl var dags.

Midsommar 2021
På grund av Corona ställs Ellagårds midsommarfirande in för året 2021

Cirkusfestivalen 2021
Äntligen kunde Byalaget bjuda in till Cirkusfestival efter ett långt uppehåll och det blev succé direkt! Årets aktiviteter var clowner, ansiktsmålning, tipspromenad och kubbspel. Nytt var Byalagets boulemästerskap som lär återkomma framåt. Klasser från Ellagårdsskolan sålde hembakat, fika och korv. Dessutom kom Freds foodtruck förbi och sålde sina specialiteter! Tack alla som arrangerade denna fina dag och alla som kom, det blev en toppendag!

Höstpub 2021
Årets höstpub ägde rum på the Public i Täby centrum den 16 november.
Här hade det ordnats med ett alldeles eget hörn för våra medlemmar och vi hade förstås en trevlig kväll tillsammans.


Händer i vår närhet

Ny detaljplan för södra Ellagård
Kommunen gör en uppdatering av detaljplanen för södra Ellagård, mer information om detta finner du här.
Kvarteret Strömmingen 1-7
Utrymmet mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan norr om rondellen till Attundavägen prövas för möjligheten att utvecklas med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet och grönområde. mer information om planområdet finns här.
Nybygget vid västra Roslags Näsby

I detaljplanen ingår ca 900 nya bostäder, kontor, förskola, vård-och omsorgsboende, studentbostäder, handel samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Följ planeringen av de nya bostadsområdena vid västra Roslags Näsby här.
Ella & Park
I norra delen av Ellapark byggs nu ett nytt bostadsområde se här.StefanS

webredaktör: Stefan Söderholm

stefan@ellagard.nu
Sedan 2003-06-01