EllaGårds byalag

Aktuellt

Mer information finner du under fliken Byalaget angående:
  • - Organisation
  • - Årliga evenemang
  • - Brottförebyggande åtgärder
  • - Boka bord, stolar och porslin
  • - Byalagsinformation
  • - Rabatter
  • - Historik
  • - Film
  • - Medlemskap

Aktuellt


midsommar2

Midsommar 2020
På grund av Coronaviruset ställs Ellagårds midsommarfirande in för året 2020

Cirkusfestival 2020
Byalaget planerar att genomföra årets Cirkusfestival lördagen den 26 september. Mer information kommer löpande.

Höstpub 2020
Byalaget planerar att genomföra årets Höstpub den 5 november. Mer information kommer löpande.

Medlemsavgift 2020
Byalagets medlemsavgift är 200kr per gatuadress/hushåll och betalas in till PG 41 28 42-7, helst med internetbetalning. Avgiften kan även betalas in med Swish till 1233874914. Ange gatuadress och medlemmens namn. Lämna gärna andra uppgifter som epost-adress, mobilnummer och hur länge du har bott där.

Hänt i Byalaget

Midsommar 2019
Även i år lyckades vi att genomföra ett gemensamt midsommarfirande i Ellagård! Vädret var med oss och många, många var med och aktiverade sig i lekar, dans kring midsommarstång och inte minst picknick i det gröna. Tack alla ni som gjorde vår midsommar fantastisk!
Cirkusfestival 2019
Cirkusfestivalen blev tyvärr inställd denna gång.
Höstpub 2019
Årets höstpub genomfördes på restaurang Triften.
Årsmöte 2020
Byalagets hade årsmöte den 10 mars kl.19 på restaurang Triften där medlemmar bjöds på förtäring.
Valborg 2020
På grund av Coronaviruset ställdes Ellagårds Valborgsfirande in för året 2020
Trädgårdsträff 2020
På grund av Coronaviruset ställdes Trädgårdsträffen in för året 2020

Händer i vår närhet

Ny detaljplan för södra Ellagård
Kommunen gör en uppdatering av detaljplanen för södra Ellagård, mer information om detta finner du här.
Kvarteret Strömmingen 1-7
Utrymmet mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan norr om rondellen till Attundavägen prövas för möjligheten att utvecklas med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet och grönområde. mer information om planområdet finns här.
Nybygget vid västra Roslags Näsby

I detaljplanen ingår ca 900 nya bostäder, kontor, förskola, vård-och omsorgsboende, studentbostäder, handel samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Följ planeringen av de nya bostadsområdena vid västra Roslags Näsby här.


StefanS

webredaktör: Stefan Söderholm

stefan@ellagard.nu
Sedan 2003-06-01