EllaGårds byalag

Aktuellt

Mer information finner du under fliken Byalaget angående:
  • - Organisation
  • - Årliga evenemang
  • - Brottförebyggande åtgärder
  • - Boka bord, stolar och porslin
  • - Byalagsinformation
  • - Rabatter
  • - Historik
  • - Film
  • - Medlemskap

Aktuellt

GottNytt

Gott Nytt År!
Byalaget önskar sina medlemmar ett Gott Nytt År, vi får hoppas att våra byalagsaktiviteter snart kan komma igång igen.

Medlemsavgift
Byalagets medlemsavgift är 200kr per gatuadress/hushåll och betalas in till PG 41 28 42-7, helst med internetbetalning. Avgiften kan även betalas in med Swish till 1233874914. Ange gatuadress och medlemmens namn. Lämna gärna andra uppgifter som epost-adress, mobilnummer och hur länge du har bott där.

Hänt i Byalaget

Årsmöte 2020
Byalagets hade årsmöte den 10 mars kl.19 på restaurang Triften där medlemmar bjöds på förtäring.
Valborg 2020
På grund av Corona ställdes Ellagårds Valborgsfirande in för året 2020
Trädgårdsträff 2020
På grund av Corona ställdes Trädgårdsträffen in för året 2020
Midsommar 2020
På grund av Corona ställdes Ellagårds midsommarfirande in för året 2020
Cirkusfestival 2020
På grund av Corona ställdes årets Cirkusfestivalen den 26 september in för året 2020.
Höstpub 2020
På grund av Corona ställdes årets Höstpub den 5 november in för året 2020.

Händer i vår närhet

Ny detaljplan för södra Ellagård
Kommunen gör en uppdatering av detaljplanen för södra Ellagård, mer information om detta finner du här.
Kvarteret Strömmingen 1-7
Utrymmet mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan norr om rondellen till Attundavägen prövas för möjligheten att utvecklas med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet och grönområde. mer information om planområdet finns här.
Nybygget vid västra Roslags Näsby

I detaljplanen ingår ca 900 nya bostäder, kontor, förskola, vård-och omsorgsboende, studentbostäder, handel samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Följ planeringen av de nya bostadsområdena vid västra Roslags Näsby här.


StefanS

webredaktör: Stefan Söderholm

stefan@ellagard.nu
Sedan 2003-06-01