EllaGårds byalag

Aktuellt

Mer information finner du under fliken Byalaget angående:
  • - Organisation
  • - Årliga evenemang
  • - Brottförebyggande åtgärder
  • - Boka bord, stolar och porslin
  • - Byalagsinformation
  • - Rabatter
  • - Historik
  • - Film
  • - Medlemskap

Aktuellt

sportlov


Ellagårdsfilmen
En ny version av Ellagårdsfilmen finns tillgänglig här tack vare Thomas Samuelsson som gjorde filmen år 2002.

Pandemin
Det allvarliga läget med stränga föreskrifter från FoHM och regeringen gör att Byalagets styrelse bedömer att vi varken kan genomföra Valborg eller årsmötet på vanligt vis. Möjligtvis kan situationen se bättre ut till Midsommar.

Årsmöte
Ett digitalt årsmöte via Zoom är planerad till den 8 mars kl 19
Skicka din förhandsanmälan till Gunnar Tidner
kassor@ellagard.nu senast den 3 mars. Ange namn och gatuadress. Utrustning för att deltaga i Zoom-mötet kan vara dator, lämpligen en laptop med mikrofon och kamera, surfplatta eller mobiltelefon. Instruktioner för mötet kommer att skickas med epost till de som anmäler sig. Anmäl dig gärna tidigare om du vill göra prov med zoom för att se att det fungerar.

Matrikel
Styrelsen har beslutat att ge ut en ny medlemsmatrikel 2021. Den kommer att ha samma uppställning som den förra matrikeln som utgavs i december 2018. Matrikeln bygger på uppgifter i vårt medlemsregister med namn och kontaktuppgifter för boende på adressen. Se gärna över dina kontaktuppgifter och anmäl ändringar i samband med betalning av medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Byalagets medlemsavgift för 2021 är oförändrat 200kr per gatuadress/hushåll och betalas in till PG 41 28 42-7, helst med internetbetalning. Avgiften kan även betalas in med Swish till 1233874914. Ange gatuadress och medlemmens namn. Lämna gärna andra uppgifter som epost-adress, mobilnummer och hur länge du har bott där. Skicka din betalning senast 2021-03-01.

Hänt i Byalaget

Årsmöte 2020
Byalagets hade årsmöte den 10 mars kl.19 på restaurang Triften där medlemmar bjöds på förtäring.
Valborg 2020
På grund av Corona ställdes Ellagårds Valborgsfirande in för året 2020
Trädgårdsträff 2020
På grund av Corona ställdes Trädgårdsträffen in för året 2020
Midsommar 2020
På grund av Corona ställdes Ellagårds midsommarfirande in för året 2020
Cirkusfestival 2020
På grund av Corona ställdes årets Cirkusfestivalen den 26 september in för året 2020.
Höstpub 2020
På grund av Corona ställdes årets Höstpub den 5 november in för året 2020.

Händer i vår närhet

Ny detaljplan för södra Ellagård
Kommunen gör en uppdatering av detaljplanen för södra Ellagård, mer information om detta finner du här.
Kvarteret Strömmingen 1-7
Utrymmet mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan norr om rondellen till Attundavägen prövas för möjligheten att utvecklas med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet och grönområde. mer information om planområdet finns här.
Nybygget vid västra Roslags Näsby

I detaljplanen ingår ca 900 nya bostäder, kontor, förskola, vård-och omsorgsboende, studentbostäder, handel samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Följ planeringen av de nya bostadsområdena vid västra Roslags Näsby här.


StefanS

webredaktör: Stefan Söderholm

stefan@ellagard.nu
Sedan 2003-06-01