EllaGårds byalag

Aktuellt

Mer information finner du under fliken Byalaget angående:
  • - Organisation
  • - Årliga evenemang
  • - Brottförebyggande åtgärder
  • - Boka bord, stolar och porslin
  • - Byalagsinformation
  • - Rabatter
  • - Historik
  • - Film
  • - Medlemskap

Aktuellt

Cirkusfestivalen 2021
clown
Plats: Cirkusparken den 26 september kl 13-16

Äntligen kan Byalaget bjuda in till evenemang för alla medlemmar. Vi har breddat aktiviteterna så det ska vara något för alla åldrar.
Årets aktiviteter är clowner, ansiktsmålning, tipspromenad och kubbspel. Byalagets boulemästerskap börjar kl 14 så ta gärna med egna klot om du har. Klasser från Ellagårdsskolan säljer hembakat, fika och korv. Dessutom har vi fått Freds foodtruck att komma förbi som säljer sina specialiteter kl 13 - 14:30. Det finns kött, fisk, vegetariskt och glutenfritt att köpa. Läs mer i vår inbjudan
här
Välkomna!


Ellagårdsfilmen
En ny version av Ellagårdsfilmen finns tillgänglig här som Thomas Samuelsson gjorde redan år 2002.

Ellagårdsbladet
Samtliga Ellagårdsblad har nu samlats på ett ställe här se även fliken Tips under rubriken Tidning

Matrikel
Styrelsen har beslutat att ge ut en ny medlemsmatrikel 2021. Den kommer att ha samma uppställning som den förra matrikeln som utgavs i december 2018. Matrikeln bygger på uppgifter i vårt medlemsregister med namn och kontaktuppgifter för boende på adressen. Se gärna över dina kontaktuppgifter och anmäl ändringar i samband med betalning av medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Byalagets medlemsavgift för 2021 är oförändrat 200kr per gatuadress/hushåll och betalas in till PG 41 28 42-7, helst med internetbetalning. Avgiften kan även betalas in med Swish till 1233874914. Ange gatuadress och medlemmens namn. Lämna gärna andra uppgifter som epost-adress, mobilnummer och hur länge du har bott där.

Hänt i Byalaget

Höstpub 2020
På grund av Corona ställdes årets Höstpub den 5 november in för året 2020.

Årsmöte 2021

Ett digitalt årsmöte via Zoom hölls den 8 mars för genomgång av det gångna året inom Byalaget. Årsmötesprotokollet finner du här.

Valborg 2021
På grund av Corona ställdes Ellagårds Valborgsfirande in för året 2021

Garageloppis 2021
Den 23 maj hade vi ett trevligt garageloppis i Ellagård. De som ville ställde upp ett bord utanför sitt hus, det var lite regn innan start men sen blev det uppehåll när det väl var dags.

Midsommar 2021
På grund av Corona ställs Ellagårds midsommarfirande in för året 2021


Händer i vår närhet

Ny detaljplan för södra Ellagård
Kommunen gör en uppdatering av detaljplanen för södra Ellagård, mer information om detta finner du här.
Kvarteret Strömmingen 1-7
Utrymmet mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan norr om rondellen till Attundavägen prövas för möjligheten att utvecklas med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet och grönområde. mer information om planområdet finns här.
Nybygget vid västra Roslags Näsby

I detaljplanen ingår ca 900 nya bostäder, kontor, förskola, vård-och omsorgsboende, studentbostäder, handel samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Följ planeringen av de nya bostadsområdena vid västra Roslags Näsby här.


StefanS

webredaktör: Stefan Söderholm

stefan@ellagard.nu
Sedan 2003-06-01