EllaGårds byalag

Aktuellt

Mer information finner du under fliken Byalaget angående:
  • - Organisation
  • - Årliga evenemang
  • - Brottförebyggande åtgärder
  • - Boka bord, stolar och porslin
  • - Byalagsinformation
  • - Rabatter
  • - Historik
  • - Film
  • - Medlemskap

Aktuellt


download

Ellagårdsfilmen
En ny version av Ellagårdsfilmen finns tillgänglig här tack vare Thomas Samuelsson som gjorde filmen år 2002.

Ellagårdsbladet
Samtliga Ellagårdsblad har nu samlats på ett ställe här se även fliken Tips under rubriken Tidning

Pandemin
Det allvarliga läget med stränga föreskrifter från FoHM och regeringen gör att Byalagets styrelse bedömer att vi inte kan genomföra Valborg på vanligt vis. Möjligtvis kan situationen se bättre ut till Midsommar.

Matrikel
Styrelsen har beslutat att ge ut en ny medlemsmatrikel 2021. Den kommer att ha samma uppställning som den förra matrikeln som utgavs i december 2018. Matrikeln bygger på uppgifter i vårt medlemsregister med namn och kontaktuppgifter för boende på adressen. Se gärna över dina kontaktuppgifter och anmäl ändringar i samband med betalning av medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Byalagets medlemsavgift för 2021 är oförändrat 200kr per gatuadress/hushåll och betalas in till PG 41 28 42-7, helst med internetbetalning. Avgiften kan även betalas in med Swish till 1233874914. Ange gatuadress och medlemmens namn. Lämna gärna andra uppgifter som epost-adress, mobilnummer och hur länge du har bott där.

Hänt i Byalaget

Årsmöte 2021
Ett digitalt årsmöte via Zoom hölls den 8 mars för genomgång av det gångna året inom Byalaget
Valborg 2020
På grund av Corona ställdes Ellagårds Valborgsfirande in för året 2020
Trädgårdsträff 2020
På grund av Corona ställdes Trädgårdsträffen in för året 2020
Midsommar 2020
På grund av Corona ställdes Ellagårds midsommarfirande in för året 2020
Cirkusfestival 2020
På grund av Corona ställdes årets Cirkusfestivalen den 26 september in för året 2020.
Höstpub 2020
På grund av Corona ställdes årets Höstpub den 5 november in för året 2020.

Händer i vår närhet

Ny detaljplan för södra Ellagård
Kommunen gör en uppdatering av detaljplanen för södra Ellagård, mer information om detta finner du här.
Kvarteret Strömmingen 1-7
Utrymmet mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan norr om rondellen till Attundavägen prövas för möjligheten att utvecklas med bland annat fler bostäder, service, förskoleverksamhet och grönområde. mer information om planområdet finns här.
Nybygget vid västra Roslags Näsby

I detaljplanen ingår ca 900 nya bostäder, kontor, förskola, vård-och omsorgsboende, studentbostäder, handel samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Följ planeringen av de nya bostadsområdena vid västra Roslags Näsby här.


StefanS

webredaktör: Stefan Söderholm

stefan@ellagard.nu
Sedan 2003-06-01