Flygfoto över EllaGård 60-tal av Oscar Bladh, godkänt av försvarsstaben

Flygfoto över EllaGård 60-tal av Oscar Bladh, godkänt av försvarsstaben